Mapa Inwestycji

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z mapą inwestycji w Starogardzie Gdańskim. Pokazujemy w niej zadania zrealizowane, bądź w trakcie realizacji w latach 2015-2018.

Mapa to przegląd inwestycji, które zmieniają nasze miasto. Mamy nadzieję, że stanie się ona ciekawym źródłem informacji i bardziej szczegółowo pokaże zakres wykonanych oraz projektowanych prac inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim. Mapa dotyczy wyłącznie obecnej kadencji samorządowej, czyli lat 2015-2018.

– Znajdą tu Państwo nie tylko duże zadania infrastrukturalne, obiekty rekreacyjne, drogi, chodniki i parkingi, które zrealizowaliśmy w ciągu minionych czterech lat, ale także prace wykonane dzięki Państwu – w ramach Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Jak widać na mapie, inwestycje prowadzone były lub są w różnych częściach Miasta. Większość z nich służy wszystkim starogardzianom.  Nie  wszystko się udało tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Wiele nieprzewidzianych okoliczności, jak chociażby kolizje sieci podziemnych czy odkrycia archeologiczne wstrzymywały postęp prac, utrudniając  życie mieszkańcom miasta. Pamiętajmy jednak, że każda zmiana, wymaga swego rodzaju rewolucji. My przez te cztery lata przeżyliśmy wielki bum inwestycyjny . Nagrodą jest piękniejsze miasto. Starogard się zmienił i zmienia nadal, bo przyświeca nam jeden wspólny cel  – pragnienie, aby nam  mieszkańcom żyło się po prostu lepiej.

Mapa z opisem inwestycji zamieszczona została również w październikowym numerze Starogardzkiego Ratusza oraz w wersji interaktywnej na stronie www.starogard.pl w zakładce Mapa Inwestycji 2015-2018

 

 1. Budowa placu zabaw na Przylesiu 

2. Modernizacja schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 

3. Budowa placu zabaw na Skwerku przy ul. Południowej 

4. Termomodernizacja budynku SP 8 przy ul. Alei Jana Pawła II 10 w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”.

5. Modernizacja pomieszczeń dla przedszkola, wymiana stolarki okiennej w SP 8 (filia) Przy Alei Jana Pawła II

6. a) termomodernizacja budynku SP 1  – w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”. 

     b) budowa placu zabaw, bieżni i skoczni przy ul. Zblewskiej 18

7. Budowa siłowni zewnętrznej przy Juranda ze Spychowa 

8. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Kochanka w ramach projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” – teren III – w trakcie budowy.

9. a) Modernizacja sali gimnastycznej w SP 4 przy ul. Aleja Jana Pawła II 4 

     b) budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 4 przy ul. Aleja Jana Pawła II 4 

     c)termomodernizacja budynku SP 4 przy ul. Aleja Jana Pawła II 4 – w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”.

10. a) Budowa siłowni pod chmurką w Parku Nowe Oblicze 

        b) Budowa Parku Nowe Oblicze

        c) Budowa skateparku w Parku Nowe Oblicze

        d) Modernizacja budynku SCK przy Alei Jana Pawał II 3

11.Budowa ścieżek przyrodniczych Natura 2000 w ramach projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” – teren I – w trakcie budowy.

12. Modernizacja boiska „Włókniarz” im. Kazimierza Kropidłowskiego przy ul. Harcerskiej. 

13. Modernizacja SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Chopina 9. 

14. Budowa przystani i przenoski dla kajakarzy w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe

15. Centrum Pomocy Rodzinie – modernizacja budynku dawnego AGRO Kociewie przy ul. Hallera 19

16. Modernizacja Parku Miejskiego w ramach projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” – teren II – w trakcie budowy

17. Modernizacja budynku kina „Sokół” przy Alei Jana Pawła II

18. Modernizacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Kościuszki 65 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. 

19. Modernizacja Rynku w ramach projektu pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 

20. Modernizacja bramy przy Pałacu Wiechertów na ul. Kanałowej

21. Modernizacja pomieszczeń i zaplecza sportowego Ośródka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków

22. Modernizacja Pomnika Poległych i Pomordowanych Harcerzy przy ul. Adama Mickiewicza

23. Modernizacja kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 8b

24. a) budowa placu zabaw Akademia „Fiku Miku”przy ul. Marii Skodowskiej-Curie/ul. Buchholza 

       b)  budowa boiska wielofunkcyjnego Akademia „Fiku Miku” przy ul. Marii Skodowskiej-Curie/ul. Buchholza 

        c) budowa placu zabaw „Wodny świat Akademii Fiku Miku” przy ul. Marii Skodowskeiej-Curie/ul. Buchholza 

25. Budowa placu zabaw „Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej

27 a) Modernizacja dworca PKP w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

       b) Alei Wojska Polskiego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

       c) ul. Kolejowa w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

       d) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Grunwaldzkiej w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

        e) budowa nowo projektowanej ulicy Hillary w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

28. Budowa placu zabaw przy ul. Sadowej

29. Budowa ogrodzenia cmentarza w Kocborowie

30. Budowa ścieżki rekreacyjnej po byłym nasypie kolejowym w ramach projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” – teren I – w trakcie budowy

31. a) Budowa placu zabaw AKUKU na Łapiszewie 

       b) Budowa rolkowiska AKUKU na Łapiszewie 

       c) Budowa linearium AKUKU na Łapiszewie

32) Termomodernizacja budynku SP 6 przy ul. ks. Biskupa Dominika 32

33. Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku 

Drogi

 1. Przebudowa ul. Kościuszki
 2. Przebudowa ul. Nowowiejskiej
 3. Budowa ul. Czosków Rataja i Witosa
 4. Budowa ul. Powstańców Warszawskich
 5. Przebudowa ul. Traugutta
 6. Budowa sięgaczy przy ulicy Kochanki
 7. Przebudowa chodników. przy Alei Jana Pawła II
 8. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ronda z Aleją Jana Pawła II do ul. Lubichowskiej
 9. Budowa ul. Kleeberga
 10. Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Kopernika
 11. Budowa parkingu przy ul Pomorskiej
 12. Budowa parkingu przy Miejskim Parku 

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl