Mapa dostępności Starogardu Gdańskiego

W 2016 roku stowarzyszenie „Starogard 2030” realizowało dwa zadania publiczne, współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, które  wpisały się w zakres działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Starogard przyjaznym miastem bez barier – akcja promująca ideę projektowania uniwersalnego” oraz „Warsztaty doktora Marka Wysokiego „Miasta bez barier” – edycja starogardzka.

W ramach przeprowadzonych zadań zorganizowane zostały warsztaty, których uczestnikami byli: studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, kilkanaście osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, pracownicy Urzędu Miasta oraz inne zainteresowane osoby. Kilkuosobowe grupy sprawdziły wcześniej wyznaczone punkty w mieście (w tym wybrane obiekty użyteczności publicznej oraz miejsca publiczne) pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Efektem działań Stowarzyszenia jest broszura dedykowana właścicielom i najemcom obiektów użytkowych podająca przykłady rozwiązań mających na celu poprawę dostępności obiektów http://starogard.pl/pokonujemy-bariery-niewiedzy-26904/ oraz film, zwracający szczególną uwagę widza na skalę i wagę problemu jakim jest brak dostępności ( https://www.youtube.com/watch?v=inmWACpskek )

W ramach przeprowadzonych działań powstała mapa, w wersji papierowej, obiektów o różnych stopniach dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostępność obiektów i miejsc oznaczonych na mapie została określona na poziomie ogólnym, bez podziału na rodzaje i stopnie niepełnosprawności.

Mapa dostępności została przeniesiona do postaci cyfrowej i wprowadzona do Geoportalu Miejskiego (przez Wydział Planowania i Urbanistyki), gdzie funkcjonuje jako oddzielna warstwa informacyjna.

Pliki do pobrania:

Opracowanie
Bożena Bielińska
Małgorzata Kwiatkowska

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl