Mandat za brak maseczki. Straż Miejska zapowiada wzmożone kontrole

Koniec pouczania – będzie więcej kar. W związku z nasilającą się liczbą zakażeń koronawirusem Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim wzmoże kontrole obowiązku zasłaniania ust i nosa – zwłaszcza w autobusach i galeriach. Strażnicy mają prawo karać mandatami osoby, które uparcie odmawiają noszenia maseczki w miejscach publicznych. Apelujemy więc do mieszkańców o przestrzeganie obostrzeń.

Zasady dotyczące noszenia maseczek określa par. 25 rozporządzenia epidemicznego – i choć większość społeczeństwa zdążyła już o tym zapomnieć, to nakaz ten wciąż obowiązuje. Dlatego rząd ogłosił zasadę „zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń związanych m.in. z zakrywaniem nosa i ust”, czego konsekwencją są większe kontrole.

Z taka prośbą zwrócił się do Prezydenta Miasta Wojewoda Pomorski. Poprosił o zwiększenie kontroli Straży Miejskiej i skuteczne egzekwowanie przez strażników, w tym karanie mandatami osób, które nie przestrzegają ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z obostrzeń przeciw COVID-19. Kontrole obejmować będą w szczególności naruszanie obowiązku zasłaniania ust i nosa w galeriach i innych obiektach handlowych oraz w środkach transportu zbiorowego.

– Celem dotychczasowych kontroli było przypomnienie o aktualnych zasadach bezpieczeństwa i o tym, że odpowiedzialne zachowanie i troska o innych zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem. Pomimo wielu tygodni upominania i rozmów są osoby, które nie stosują się do obowiązujących obostrzeń. Teraz mamy prawo do karania takich osób mandatami – powiedział rzecznik prasowy Straży Miejskiej Leszek Żołądowski.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia maseczek w nakazanych miejscach, co pozwoli zmniejszyć ryzyko zarażenia się koronawirusem i uniknąć sankcji karnych.

Mieszkańcy, którzy uparcie będą odmawiać zasłaniania ust i nosa, muszą się liczyć z możliwością otrzymania mandatu w wysokości nawet do 500 zł.

Powyższe zadanie realizować będą patrole Straży Miejskie nie tylko samodzielnie, ale również we współpracy z funkcjonariuszami policji. W bieżącym roku Strażnicy Miejscy w Starogardzie Gdańskim podjęli już 126 interwencji wobec osób naruszających obostrzenia przeciwpandemiczne.