Lista ulic do tymczasowego utwardzenia nie zmieniona

Mieszkańcom Dobrzańskiego, Broniewskiego i Rataja od nowego roku poprawi się komfort życia. Do końca 2016 roku ulice zostaną tymczasowo utwardzone płytami betonowymi YOMB. Tak wynika z ogłoszonej 7 września listy dróg gruntowych, która się nie zmieniła.

7 września prezydent miasta ogłosił listę 46 ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. Do 21 września mieszkańcy mogli wnosić zastrzeżenia i uwagi do przyznanej punktacji, czyli pozycji na liście oraz protesty przeciw zastosowaniu takiego rozwiązania.

W wymaganym terminie uwagi do opublikowanej listy zgłosili mieszkańcy ulic Jagodowej i Wiśniowej. Analiza zastrzeżeń nie wpłynęła jednak na zmianę liczby przyznanych ulicom punktów. Obie ulice pozostały na swoich miejscach na liście.

Z kolei mieszańcy ulicy Doktora Szwabe nie zgodzili się na ułożenie na ich drodze płyt YOMB. 20 września złożyli protest w tej sprawie. Nie spowodował on jednak zmian na liście, gdyż ulica Doktora Szwabe nie uzyskała wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się do realizacji w okresie najbliższych trzech lat.

W związku z tym lista 46 ulic przeznaczonych do utwardzenie płytami YOMB pozostała bez zmian. Zgodnie z harmonogramem w tym roku utwardzone zostaną trzy pierwsze  ulice z listy, tj. Dobrzańskiego, Broniewskiego i Rataja. Roboty rozpoczną się jeszcze w październiku.

Załącznik

lista-ulic-przeznaczonych-do-utwardzenia-plytami-betonowymi-yomb

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl