Liczy się każdy. Od 1 kwietnia rusza powszechny spis ludności

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym spisie to obowiązek każdego obywatela RP. Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Główną metodą spisu będzie samospis internetowy. Na stronie GUS https://spis.gov.pl/ dostępny będzie formularz, który należy wypełnić i wysłać.

Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca obowiązkowi spisania, nie będzie mogła tego zrobić we własnym zakresie, ma trzy możliwości wypełnienia obowiązku:
1. może zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, gdzie otrzyma pomoc,
2. może zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon,
3. może skorzystać z pomocy rachmistrza, który się z nią skontaktuje i spisać się bądź telefonicznie bądź bezpośrednio zapraszając rachmistrza do domu, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnienia posługuje się identyfikatorem rachmistrza spisowego. Rachmistrz telefoniczny, rozpoczynając rozmowę z respondentem, musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje).

Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Sprawdź, o co zostaniesz zapytany/a w spisie?

Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Oto one:
1. Charakterystyka demograficzna:
1) płeć;
2) wiek;
3) adres zamieszkania;
4) stan cywilny;
5) kraj urodzenia;
6) kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna:
1) bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
2) lokalizacja miejsca pracy;
3) rodzaj działalności zakładu pracy;
4) zawód wykonywany;
5) status zatrudnienia;
6) wymiar czasu pracy;
7) rodzaj źródła utrzymania osób;
8) rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
1) samoocena niepełnosprawności;
2) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
3) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1) okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
2) miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) miejsce zamieszkania rok przed spisem;
4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
5) rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
6) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
7) kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
3) wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
2) tytuł prawny do zajmowanego mieszkania .
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
2) stan zamieszkania mieszkania;
3) własność mieszkania;
4) liczba osób w mieszkaniu;
5) powierzchnia użytkowa mieszkania;
6) liczba izb w mieszkaniu;
7) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
8) rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
10) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
11) stan zamieszkania budynku;
12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
14) liczba izb w budynku;
15) własność budynku;
16) liczba mieszkań w budynku;
17) rok wybudowania budynku.