Łatwiej, wygodniej i szybciej. Tak będziemy podróżować po Starogardzie

Do końca sierpnia 2018 roku dworzec PKP, Aleja Wojska Polskiego i cały układ komunikacyjny wokół, który obejmie ulice: Kolejową, M. Hillar i część ul. Gdańskiej całkowicie zmienią swój wygląd. Ich kompleksowa przebudowa i modernizacja jest możliwa dzięki największemu w historii miasta dofinansowaniu z funduszy unijnych w wysokości ponad 34 mln złotych.

Dworzec kolejowy docelowo zostanie całkowicie odnowiony i rozbudowany o poczekalnie, kasy i punkty informacji. Obecnie zakończyły się prace rozbiórkowe. Po starym dworcu zostały tylko mury. Dzięki budowie pochylni, wind i przebudowie schodów, obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W niezagospodarowanych magazynach powstanie wypożyczania i przechowalnia rowerów.

 

Tuż obok dworca pojawi się nowoczesny plac autobusowy, z którego odjeżdżać będą nowe, niskopodłogowe autobusy miejskie. W pobliżu pojawią się miejsca parkingowe, gdzie będzie można pozostawić auto lub rower i ruszyć w dalszą podróż pociągiem bądź autobusem.

Aleja Wojska Polskiego w trakcie przebudowy.

Równocześnie na ulicy Kolejowej i Alei Wojska Polskiego rozpoczęły się roboty ziemne. Obie ulice zostaną kompleksowo przebudowane. Przy okazji na Alei Wojska Polskiego ruch zostanie zreorganizowany w taki sposób, aby piesi i rowerzyści stali się równorzędnymi jej użytkownikami. Ta jedna z najstarszych ulic w mieście stanie się jednym z najładniejszych traktów pieszo-rowerowych w mieście. Wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych pojawią się bowiem stylowe ławki, nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nasadzenia roślinne.

Wizualizacja Alei Wojska Polskiego po przebudowie.

Węzeł przesiadkowy w Starogardzie służyć będzie przede wszystkim integracji różnych środków transportu zbiorowego. Ma to poprawić jakość i komfort podróżowania po mieście. Przebudowa sąsiadujących z nim ulic zlikwiduje problem zatorów drogowych i znacząco skróci czas podróży. W ten sposób mieszkańcy łatwiej, wygodniej i szybciej dojadą do szkół i zakładów pracy. Zakup nowych, ekologicznych autobusów ma z kolei zachęcić ich do częstszego korzystania z transportu publicznego, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ilości spalin przedostających się do atmosfery.

Wizualizacja dworca po przebudowie.

Budowa węzła ma przede wszystkim zapewnić spójność i podnieść sprawności transportu zbiorowego w Starogardzie Gdańskim oraz regionie, czyniąc gminę atrakcyjną inwestycyjnie.

Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest firma STARBAG S.A. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2018r.

Projekt Infrastrukturalny „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 42 591 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 34 386 092,10 zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych).
Pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Miejskiej