Łąki kwietne w Starogardzie

Od kilku lat coraz więcej polskich miast decyduje się na ograniczenie koszenia traw latem, a mieszkańcy Starogardu Gdańskiego coraz częściej dostrzegają zalety rzadszego koszenia trawników w mieście. Dzieje się tak, gdyż na obszary zieleni w mieście wszyscy musimy spojrzeć w kontekście zmieniającego się świata i zmian klimatycznych, które nas dotykają. Dlatego Miejski Zakład Komunikacji ograniczył koszenie trawników z pięciu do trzech razy w roku, a na przystosowanych terenach planowane jest zakładanie łąk kwietnych.

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla standardowych trawników. Jest to kompozycja roślin kwitnących: jednorocznych, dwu i wieloletnich oraz traw, które preferują stanowiska słoneczne oraz mają małe wymagania glebowe, dlatego dobrze sprawdzają się na glebach ubogich, a nawet zdegradowanych. Wieloletnie łąki siejemy przede wszystkim w ogrodach i parkach na nierekreacyjnych fragmentach terenu, przy drogach, w projektach środowiskowych oraz jako pożytki pszczele.

Same zalety

Rośliny łąkowe nie wymagają tak częstego podlewania jak trawnik, nie potrzebują też ani nawożenia, ani częstego koszenia, robi się to zaledwie dwa razy lub raz w sezonie.
Głównym powodem ich zakładania jest próba połączenia wartości estetycznych z dbałością o środowisko, poprzez zwiększenie bioróżnorodności oraz ilości pokarmu dla owadów, w tym tak istotnych gatunków zapylających.

Wzrost świadomości

Rzadsze koszenie traw przyczynia się do zmniejszenia tak zwanych wysp ciepła. Miejska wyspa ciepła, to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami otaczającymi miasto. Powstaje ona w wyniku nagromadzenia powierzchni sztucznych, niewielkiego udziału terenów zieleni miejskiej oraz osłabionego przewietrzania. Materiały, takie jak beton, asfalt, cegła, pochłaniają więcej promieni słonecznych niż ich odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę w otoczeniu.
Ograniczenie koszenia trawników zwiększa retencję wód opadowych, a rosnące obok siebie rośliny, generując spore ilości wilgotności, sprawiają, że gleba nie wysycha. Trawa to również jeden z największych producentów tlenu, a wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale też sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń.
Kolejnym ważnym elementem są oszczędności finansowe, uzyskane dzięki zmniejszonej ilości zabiegów koszenia i odchwaszczania. Ograniczenia w ilości koszonych traw zauważamy już teraz także wzdłuż pasów dróg innych zarządców, ponieważ jest to aktualny trend w utrzymaniu zieleni.

Coraz więcej kwietnych łąk w Starogardzie

W naszym mieście do założenia łąk kwietnych wytypowane są tereny przy Drodze Nowowiejskiej, czy skarpy przy ul. Unii Europejskiej, obrzeża Parku Miejskiego i tereny zielone okalające OSiR.
Dzięki zakładaniu łąk kwietnych zyskujemy zarówno korzyści ekonomiczne, ekologiczne jak i estetyczne, dlatego wspólnie zadbajmy o miejskie tereny, które staną się ozdobą i wspaniałym widokiem podczas spacerów przez wiele lat.