Ku czci św. Wojciecha

20 kwietnia minęło 1020 lat od śmierci św. Wojciecha. Tego samego dnia, 20 lat temu, odsłonięto w Starogardzie Gdańskim jego pomnik. Właśnie przy nim odbyły się uroczystości ku czci patrona naszego miasta.

W poniedziałek (24 kwietnia) przy pomniku św. Wojciecha zebrali się duchowni, władze miasta, powiatu, gminy oraz mieszkańcy.

– Męczeństwo św. Wojciecha wciąż przynosi owoce. Cała Polska czerpała z niego u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył jej drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. Dzięki temu, my – Polacy, dzisiaj jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Św. Wojciech jest więc wielkim patronem nie tylko Starogardu Gdańskiego, nie tylko Polski, ale całego naszego kontynentu. Swoim życiem i swoją śmiercią położył podwaliny pod europejską tożsamość i jedność. Z tego miejsca wszyscy powinniśmy mu teraz podziękować – w imieniu prezydenta Starogardu Gdańskiego mówił jego zastępca Przemysław Biesek-Talewski.

Delegacje najważniejszych miejskich instytucji złożyły kwiaty pod pomnikiem naszego patrona. Ksiądz Infułat Stanisław Grunt odmówił „Akt oddania miasta w opiekę św. Wojciecha”. Uroczystości zakończyły się wspólną modlitwą i przemarszem do kościoła, gdzie odbyła się msza święta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl