Kto zostanie Ambasadorem Kociewia?

Za trzy miesiące poznamy kolejnych laureatów honorowego tytułu „Ambasador Kociewia” i wyróżnienia „Perełka Kociewia”. Laury te wręczone zostaną 25 sierpnia na 2. Walnych Plachandrach Kociewskich podczas Jarmarku Kociewskiego w Wirtach w gminie Zblewo.

W ubiegłym roku uroczystość odbyła się w Piaseczna w gminie Gniew. Można o tym wydarzeniu przeczytać na www.walneplachandry.pl oraz w „Mojej Ziemi”. W Piasecznie wręczono statuetki i dyplomy Ambasadora Kociewia w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej oraz dwie „Perełki Kociewia”.

W gronie działaczy kociewskiego zblewskiego oddziału ZKP długo dyskutowano o kategoriach, regulaminach oraz powołaniu specjalnej Kapituły. Potem do dyskusji włączyli się także działacze innych organizacji i samorządowcy z trzech kociewskich powiatów – starogardzkiego, świeckiego i tczewskiego. Kiedy już było wiadomo, kto może zostać „Ambasasdorem” i „Perełką”, należało zaprojektować wspomnianą statuetkę, pamiątkową perełkę i dyplomy. Z całej Polski mogły napływać wnioski, których formularze udostępnione zostały na stronie internetowej.

Warto wspomnieć, że pierwszym Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej został Wojciech Cejrowski, który swój dyplom i statuetkę odebrał nie w Piasecznie, lecz w Wirtach dzień po Plachandrach. Zaś w kategorii zbiorowej zespół folklorystyczny „Modraki” z Pelplina. Perełki odebrali Izabela Czogała z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Patryk Podwojski oliwski, katedralny organista ze Zblewa.

W ubiegłym roku pojawiały się głosy, że byłoby warto nadawać ten honorowy tytuł Ambasadora Kociewia także firmom i biznesmenom. W tym roku będzie jeszcze jedna kategoria w regulaminie tytułu.

Wyróżniona Perełką lub nagrodzona Ambasadorem może zostać firma, organizacja lub osoba, która pochodzi z Kociewia albo mieszka na Kociewiu. Identyfikuje się z regionem i z tego faktu czyni walor swej działalności, którą prowadzi na Kociewiu, w interesie regionu i na rzecz jego mieszkańców. W przypadku Perełki jest tylko jedno ograniczenie – młody wiek kandydata (nie może przekroczyć 35. roku życia). Tytuły i wyróżnienia przyznaje kolegialnie Kapituła i czyni to na podstawie treści zgłoszeń. Warto wypełnić formularz wniosku oraz przesłać do 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl