Ksiązkowe nowości dla najmłodszych

Wsparcie w wysokości 54.000 zł otrzymały starogardzkie placówki oświatowe na zakup książek. Wojewoda Pomorski zatwierdził listę dotacji dla szkól i przedszkoli, przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

O dotację z narodowego programu ubiegały się Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2,6 i 8. Otrzymały one po 12.000 zł na zakup książkowych nowości. Dofinansowanie dla Miejskich Przedszkoli nr 2,3,4,6,8 i 10 wyniosło po 3000 zł na każdą z placówek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwój czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach programu, do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęły 332 wnioski z pomorskich placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. Na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych przyznano łącznie 1.216.320 złotych. Dofinansowanie trafi do 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół z województwa pomorskiego.