Kontynuujemy podwórkowe rewolucje

„Podwórkowe rewolucje – współtworzymy naszą przestrzeń. Etap III” to projekt, w ramach którego mieszkańcy obszaru rewitalizacji sami upiększą siedem podwórek w naszym mieście. Zadanie zrealizuje Stowarzyszenie Starogard 2030, które otrzymało wsparcie w kwocie ponad 64 tys. zł.

Ten etap projektu będzie polegał na wdrożeniu pomysłów w życie i wspólnych działaniach na podwórkach – sadzeniu, urządzaniu terenu i doposażaniu w elementy małej architektury. Jest to kontynuacja działań prowadzonych w 2020 i 2021 roku, kiedy to podczas spotkań warsztatowych wspólnie wypracowano koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

6 kwietnia prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Anną Lembicz umowę na dofinansowanie zadania. Jest ono częścią rewitalizacji śródmieścia i wpisuje się w całokształt działań realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

Stowarzyszenie podejmuje tematy związane z ochroną dziedzictwa kulturalnego, opieką nad zabytkami, estetyką i funkcjonalnością przestrzeni a także wprowadzeniem zieleni do miasta i rozwojem bioróżnorodności. Do swoich akcji angażuje mieszkańców miasta.

Anna Lembicz – Stowarzyszenie Starogard 2030

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl