Kontrolujemy jakość powietrza

Przypominamy, że od 1 października w naszym mieście działa 10 nowoczesnych czujników do pomiarów pyłu zawieszonego – PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Czujniki pojawiły się w naszym mieście dzięki projektowi społecznemu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza” zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Jego wnioskodawcą była Anna Lembicz.

Lokalizacje i konkretne wyniki mieszkańcy mogą sprawdzić na stronie http://naszepowietrze.pl. Wyniki aktualizowane są co godzinę. Po zaznaczeniu konkretnego czujnika, pojawia się krótki komunikat dotyczący aktualnego stanu powietrza, temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Dlaczego warto zadbać o jakość powietrza w naszym mieście? Z badań wynika, że zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi jest przyczyną wielu groźnych dla zdrowia i życia schorzeń.

Skutki długotrwałego narażenia na pyły zawieszone to m. in.
– przedwczesne zgony związane przede wszystkim z chorobami układu krążenia;
– powikłania sercowo-naczyniowe, np. zawał serca i udar mózgu;
– gorszy rozwój płuc oraz przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci, np. astma;
– nowotwory;
– zwiększona umieralność noworodków, zmniejszona masa urodzeniowa.

Narażenie krótkoterminowe może wywołać:
– zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz przyjęć na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych na skutek ostrych schorzeń układu sercowo-naczyniowego;
– zwiększenie częstości występowania takich objawów, jak kaszel, duszność, świsty oskrzelowe;
– negatywny wpływ na układ oddechowy, zwłaszcza u dzieci, starszych oraz u osób z chorobami tego układu.

Oprócz zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenie powietrza generuje również wysokie koszty ekonomiczne, w szczególności:
– wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, jak również wydatki w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej;
– koszty wynikające z mniejszej produktywności, w tym absencji w pracy;
– koszty związane z przedwczesną umieralnością;
– straty materialne wynikające z przyspieszonej degradacji budynków.

Główną przyczyną przekroczeń pyłów zawieszonych, w tym pyłu PM10 i PM2,5, jest spalanie paliw stałych, szczególnie w przestarzałych, nisko produktywnych kotłach i piecach używanych w gospodarstwach domowych do celów grzewczych.

Jeden z czujników w naszym mieście. 

Jednym z narzędzi poprawienia jakości powietrza w naszym mieście jest rządowy program „Czyste Powietrze”. W jego ramach mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do wymiany starego urządzenia grzewczego oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Coraz więcej jest przykładów, że wymiana ogrzewania, dzięki której poprawia się komfort życia zarówno użytkownika, jak i jego otoczenia, nie pociąga za sobą zwiększonych kosztów ogrzewania (w ujęciu sezonowym). Jednostkowy koszt paliwa może być wyższy, jednak dzięki odpowiedniej termomodernizacji i właściwemu doborowi źródła ciepła, zużycie tego paliwa będzie niższe niż w przypadku wcześniej stosowanych rozwiązań.

Pamiętajmy! Bezpieczny poziom pyłów zawieszonych możemy osiągnąć tylko poprzez zdecydowane ograniczenie stosowania paliw stałych.

Zadbajmy o powietrze w Starogardzie Gdańskim, o życie i zdrowie nasze, naszych bliskich oraz otoczenia, a z czasem zauważymy na naszych czujnikach znaczną poprawę jego jakości.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z programem „Czyste Powietrze” udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, mieszczący się przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1). Kontakt telefoniczny pod numerem 58 56 13 778.

Rozmieszczenie czujników powietrza w Starogardzie Gdańskim

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl