Kontrola RIO zakończona

Wszystkie instytucje, które gospodarują mieniem publicznym, nie rzadziej niż raz na cztery lata podlegają kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Inspektorzy RIO Gdańsk właśnie zakończyli kontrolę w starogardzkim Urzędzie Miasta, która trwała 3 miesiące, od 18.11.2015 r. do 26.02.2016 r.

rio_kontrolaKontroli podlegały wszystkie zagadnienia, wynikające z ustawy o finansach publicznych, a w szczególności gospodarka finansowa gminy, zasady gospodarowania mieniem komunalnym oraz procedury zamówień publicznych. Inspektorzy RIO poświęcili też wiele uwagi zagadnieniom związanym z podatkami.

Podczas końcowego omówienia kontroli, które odbyło się 26 lutego, inspektorzy RIO podkreślili dobre i bardzo dobre wyniki pracy urzędników w zakresie powierzonych im zadań. Drobne uwagi nie miały wpływu na ogólny wynik kontroli w Urzędzie – podsumował Dariusz Denis Skarbnik Miasta.