Uwaga! Konsultujemy nowe zasady gospodarki odpadami w mieście

Do 15 lipca mieszkańcy Starogardu mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski w sprawie ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Prezydent Miasta przygotował projekty trzech uchwał, które są podstawą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Starogardzie Gdańskim. Są to uchwały w sprawie:

1. sposobu odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – dotyczy to głównie przedsiębiorców,

2. nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, czyli wymagań dotyczących pojemników na śmieci, częstotliwości i sposobu odbioru odpadów, jak również obowiązków dla osób utrzymujących zwierzęta domowe,

3. sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  zagospodarowania tych odpadów oraz zgłaszania przez mieszkańców przypadków niewłaściwego świadczenia usług związanych z wywozem śmieci.

Uwagi do powyższych projektów można zgłaszać do piątku 15 lipca do godz. 14.00:
1) pisemnie na adres Urzędu ( ul. Gdańska 6) z dopiskiem na kopercie „odpady”
2) elektronicznie na adres mailowy: ratusz@um.starogard.pl z dopiskiem w tytule „odpady”
3) osobiście w pokoju nr 207 w Urzędzie Miasta.

Ustalenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi jest konsekwencją decyzji Rady Miasta Starogard Gdański o wystąpieniu Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl