Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego województwa tzw. „uchwały antysmogowej”. Do 14 sierpnia trwają dotyczące jej konsultacje społeczne.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi i wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl