Konsultacje społeczne planu przebudowy ul. Derdowskiego

Do 3 marca mieszkańcy mogą zapoznać się z planem przebudowy ul. Derdowskiego w Starogardzie Gd. Wnioski i uwagi mogą zgłaszać osobiście lub mailowo od 3 do 10 marca.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak zaprasza na konsultacje społeczne projektu przebudowy ul. Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.

Zainteresowane osoby i mieszkańcy mogą zapoznać się z planem przebudowy ul. Derdowskiego w Starogardzie Gd. sięgając do załącznika lub przychodząć osobiście do w Urzędu  Miasta do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

Plan jest wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23.02.2023r. do 3.03.2023r.

Załączniki 

00597 Starogard Gdański Derdowskiego W2 dr ref 2_1 PZT W2

00597 Starogard Gdański Derdowskiego W2 dr ref 2_2 PZT W2

Do 10 marca czyli w terminie 7 dni od zakończenia publikacji planu mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi osobiście w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 w Starogardzie Gd.
lub e mail: wti@um.starogard.pl.