Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Prezydent Miasta Starogard Gdański w dniu 27 czerwca 2017 roku ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, Al. Jana Pawła II 4.

Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 01, parter) w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim”.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 17 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.

Osoby zainteresowane przebiegiem konkursu (jako obserwatorzy) informujemy, że konkurs na stanowisko dyrektora szkoły będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl