Konkurs na opracownaie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasił konkurs na koncepcje budowy pomnika gen. Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości dwudziestu tysięcy złotych. Na prace czekamy do 10 maja br.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim. Pomnik ma stanąć na placu w pobliżu dworca PKP u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Kolejowej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wyboru najlepszej pod względem artystycznym i historycznym koncepcji dokona Sąd Konkursowy. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  • atrakcyjności artystycznej koncepcji,
  • zgodności z tradycją historyczną,
  • realności i ekonomiczności przyjętych rozwiązań.

Sąd Konkursowy przyzna nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia po 2500 zł każde.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 roku do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 lub mogą być przesłane pocztą albo za pośrednictwem kuriera ( liczy się data wpływu do siedziby UM).

Idea Konkursu

Projekt pomnika powinien przypominać o powrocie Starogardu do Macierzy. Ma uhonorować postać gen. Józefa Hallera – z uwzględnieniem we właściwym kontekście historycznym jego związków ze Starogardem.

Generał Józef Haller (1873 – 1960) był jedną z wybitnych postaci 20-lecia międzywojennego. Od 4 października 1918r. dowodził formującą się we Francji armią polską. Od koloru  mundurów nazywaną „Błękitną Armią”. „W pierwszej połowie 1919r., dobrze wyszkolona i wyekwipowana armia gen. Hallera przybyła do kraju, gdzie znacząco wzmocniła siły Wojska Polskiego.

W październiku 1919r. gen. Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Zgodnie z planem, przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920r. od zajęcia Torunia przez oddziały 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. 10 lutego 1920r. gen. Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją województwa pomorskiego, przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Nieco wcześniej, bo 29 stycznia 1920r., oddziały polskie wkroczyły do Starogardu, przy czym sam gen. Haller przybył do miasta 4 lutego, entuzjastycznie witany przez mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Równie entuzjastycznie witali mieszkańcy miasta gen. Hallera podczas jego kolejnych wizyt w Starogardzie w latach 1931 i 1935.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu i jego regulaminu dostepne sa na stronie https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html