Konkurs na Dyrektora Muzeum odwołany

Z powodu epidemii koronowirusa ogłoszony 5 maja br. konkurs na wolne stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kulturalnej Muzeum Ziemi Kociewskiej zostaje odwołany. Do końca roku nie odbędą się też konkursy na kierownicze stanowiska placówek oświatowych.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator samorządowej instytucji kultury ogłasza konkurs na wolne stanowisko dyrektora na trzy miesiące przed zwolnieniem się stanowiska. W związku z planowaną przez obecnego dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej emeryturą, aby dopełnić ustawowo określone terminy, 5 maja br. Prezydent Starogardu Gdańskiego ogłosił konkurs na wolne stanowisko dyrektora Muzeum.  Jednak ze względu na trwający stan epidemii i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów i członków komisji konkursowej, postępowanie nie zostanie przeprowadzone. W dniu 15 maja zarządzeniem Nr 215/05/2020 prezydent unieważnił w/w konkurs.

Decyzja dotyczy ogłaszania i rozstrzygania wszystkich konkursów na stanowiska kierownicze placówek kulturalnych i oświatowych. Obowiązuje do końca roku.

Prezydent Miasta podtrzymuje jednak prawo kandydatów do składania CV oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Osoby zainteresowane prowadzeniem tej jednostki kulturalnej w mieście mogą składać dokumenty do 30 czerwca 2020 roku w Wydziale Informacji Społecznej.

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Gracz – tel. 58 530 6093 w godzinach pracy Urzędu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl