Wymiana starych pieców węglowych dla wszystkich chętnych!

Starogardzianie do 10 maja br. mogą ubiegać się o dotację na modernizację źródeł energii. Otrzymają dofinansowanie, jeżeli w 2016 roku zaplanują wymianę kotła opalanego węglem lub koksem na piec gazowy, olejowy lub na pompę ciepła albo kolektor słoneczny, czy też podłączą się do sieci ciepłowniczej.

Gmina Miejska przystąpiła do kolejnej edycji konkursu „Czyste powietrze Pomorza”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2016 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym – pok. nr 105 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. poniżej tej informacji.

Zwrot do 50%

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych zadnia i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2016)

Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
– kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
– pomp ciepła,
– węzłów cieplnych z przyłączami,
– kolektorów słonecznych.
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. Dotyczy budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 10.05.2016 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

Pliki do pobrania: