Koniec rządów młodzieżowych radnych III kadencji

Młodzieżowa Rada Miasta zakończyła III kadencję 2013-2015. W piątek 11 września w Urzędzie Miasta odbyła się ostatnia sesja MRM Starogard Gdański.

Młodzież przyznała, że nie wszystkie pomysły udało się zrealizować i wiele spraw zostawiają młodym radnym następnej kadencji.

Debaty, konferencje, akcje charytatywne i miejskie ogniska

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Ania Przybylska podsumowała krótko mijające dwa lata, wymieniając najważniejsze wydarzenia, które MRM organizowała.

Młodzi radni zabiegali, aby w mieście powstała nocna linia autobusowa. Przeprowadzili w tym celu konsultacje społeczne, zakończone wydaniem oświadczenia o nowych kursach autobusów. Niestety projekt nie został zrealizowany w tym roku.
MRM przed wyborami samorządowymi zorganizowała też debatę z kandydatami na prezydenta Starogardu. Młodzież we współpracy ze Stowarzyszeniem „Można inaczej” zbierała żywność dla ubogich przed świętami i organizowała „Mikołajki”. Rówieśnicy radnych mogli bawić się na organizowanych przez nich ogniskach.

Młodzi radni uczestniczyli też w wielu wydarzeniach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Wiceprzewodniczący MRM, członek Polskiej Rady Organizacji Młodzieży został wybrany ambasadorem PROM województwa pomorskiego. Uczył się, jak skutecznie konsultować się i rozmawiać z ludźmi. W ogłoszonym przez PROM konkursie na najlepszego ambasadora znalazł się w trójce zwycięzców i w nagrodę wyjechał na trzydniową konferencje unijną na Łotwę.

Ważnym wydarzeniem tej kadencji było również to, że radna Natalia Menczykowska została posłanką XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pomysłów młodym ludziom w tej kadencji nie brakowało, nie wszystkie pomysły udało się im zrealizować, ale – jak wyraziła nadzieję Anna Przybylska – wierzy, że uda się wcielić je w życie radnym nowej kadencji.

Dobra szkoła aktywności

Prezydent miasta Janusz Stankowiak wierzy, że to nie koniec przygody młodych z samorządnością, że to dopiero początek ich działań. Podziękował im za aktywność.

-Zadajecie kłam potocznym opiniom, że młodzież nie jest aktywna – powiedział. Podkreślił trudną rolę, jakiej się podjęli, bo samorząd wymaga wielu kompromisów. Przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławowi Czyżewskiemu zaimponowała dojrzałość młodych samorządowców i sprawność przewodniczącej w prowadzeniu posiedzenia. – Nic tylko się uczyć – powiedział na zakończenie.

Nowe wybory – Młoda Rada

Wszyscy radni III kadencji MRM otrzymali zaświadczenia i upominki z podziękowaniem za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Ponadto władze miasta zapewniły, że Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji może liczyć na ich pomoc i wsparcie.

Zgodnie z ordynacją wyborcza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta IV kadencji odbędą się zaraz po powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej. Ponieważ taka Komisja nie mogła zostać powołana na ostatniej sesji MRM, zadanie jej powołania przypadło Przewodniczącemu Rady Miasta Starogard Gdański.