Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Starogardzie Gdańskim przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielko powierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Fot. gazeta-męska.pl