KOMUNIKAT dla świadczeniobiorców „500+”

Od 1 lipca 2020 r. rozpoczął się nowy okres przyjmowania wniosków na świadczenia wspierające rodziny. NIE DOTYCZY TO JEDNAK ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH tzw. 500+, PONIEWAŻ ŚWIADCZENIA TE ZOSTAŁY PRZYZNANE DO 31 MAJA 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do kontynuacji świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie tj. 2021/2022, będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021 dotyczy wyłącznie: świadczenia dobry start tzw. 300+, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na wskazane świadczenia wyłącznie w formie elektronicznej – przez portale: EMP@TIA, ePUAP, BANK. Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. oprócz formy elektronicznej będzie możliwość formy papierowej.

Szczegóły na stronie MOPS: https://www.mops.starogard.pl

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl