Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy. Zaproszenie na sympozjum dla nauczycieli

4 stycznia o godzinie 10:00 w Pomorskiej Szkole Wyższej przy ul. Kościuszki 112/114 w Starogardzie Gdańskim odbędzie się międzynarodowe sympozjum skierowane do nauczycieli i osób zajmujących się edukacją. Wstęp jest wolny, obowiązuje tylko wcześniejsza rejestracja.

– W Pomorskiej Szkole Wyższej rozwijamy naukę, ale również praktykę, dlatego cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić w mury naszej uczelni studentów pedagogiki oraz praktyków edukacji – mówi dr Monika Popow, pełnomocniczka rektora PSW ds. umiędzynarodowienia, koordynatorka sympozjum. – Kompendium nauczyciela opracowane przez naszych partnerów z Fundacji Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych to praktyczna wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii przygotowana przez świetnych fachowców z całej Europy. Wykładowcy PSW również znaleźli się w gronie, które już 4 stycznia porozmawia z nauczycielami o wyzwaniach, jakie spotykają na co dzień w swojej pracy. Będzie to ważne spotkanie dla środowiska edukacyjnego Pomorza oraz Kociewia.

Ostatnie lata były dla edukacji i zatrudnionych w tej branży osób prawdziwym wyzwaniem. Dynamiczne zmiany dotknęły fundamentów zarządzania szkołami i projektami edukacyjnymi. Od podstaw budowano zdalne nauczanie poprzez modyfikację całego systemu. Przekształceniu uległy również postawy nauczycieli wobec zadań zawodowych. Nieustająca refleksja i ciekawość, chęć zdobywania kluczowych umiejętności i planowanie rozwoju zawodowego, poszukiwanie powiązań pomiędzy aspiracjami a osobistym potencjałem, który zaangażowany jest w realizację zadań nauczyciela, nigdy nie były tak widoczne jak dziś, we współczesnej szkole.
Wejście na drogę transformacji oznacza poszukiwanie innowacyjnych sposobów realizowania tradycyjnych zadań, jak i ciągłe myślenie o przyszłości szkół i placówek edukacyjnych. Zmienia też rolę nauczycieli w procesie edukacji. Z jednej strony, koncentrują się na dotychczasowych procesach, które wymagają uwagi, zaangażowania oraz profesjonalnych kwalifikacji. Z drugiej, konfrontują się z zupełnie nowymi potrzebami i problemami uczniów, środowisk wychowawczych i edukacyjnych, ale też własnymi dylematami, czy oryginalnymi zainteresowaniami zawodowymi. Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych nauczycieli i specjalistów zajmujących się wychowaniem młodych pokoleń stworzyliśmy przestrzeń edukacyjną pozwalającą uaktualnić wiedzę i zdobyć nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne.

Rejestracja: https://twojestudia.pl/rejestracja-na-wydarzenia/

Program

Prezentacja projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy / Aleksandra Jędryszek-Geisler
Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość pierwsze refleksje uczniów i nauczycieli / dr hab. Łukasz Zweiffel
Wychowanie kreatywnego ucznia a manipulacja społeczna / prof. dr hab. Roksolyana Shvay
Fiński model edukacji w polskich uwarunkowaniach społeczno-kulturowych / mgr Ewa Tomaszewska
Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów / dr Ewa Wojtowicz
Edukacja obywatelska. Nowe wyzwania na czas kryzysu / dr Monika Popow

Rada naukowa
– dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London
– dr Jakub Kufel, Pomorska Szkoła Wyższa
– dr Patrycjusz Matwiejczuk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
– dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa
– dr Przemysław Ruchlewski, Pomorska Szkoła Wyższa
– prof dr hab. Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa
– dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
– dr Ewa Wojtowicz, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London
– dr hab. Łukasz Zweiffel, Pomorska Szkoła Wyższa

Materiał Prasowy: Pomorska Szkoła Wyższa