Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych obchodziło swoje 70-lecie

12 października Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych obchodziło jubileusz 70. lecia swojego istnienia. Uroczystość połączona była z obchodami „Międzynarodowego Dnia Białej Laski” – świętem osób niewidomych i słabo widzących.

-70 lat to piękny wiek. Z okazji jubileuszu składam wszystkim członkom starogardzkiego koła szczere życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia a także nieustającej pogody ducha. Niech każdy dzień będzie okazją do radości a codzienność przyniesie tylko satysfakcję – powiedziała na wstępie Joanna Grabowska, prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie.

Joanna Grabowska, prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie.

Jubileusz odbył się w restauracji „Galeria Smaków”. Wśród zaproszonych gości oprócz członków Związku i przyjaciół Koła byli m.in. prezes Okręgu Pomorskiego Krystyna Dzióbek, poprzednia prezes KP PZN Ewa Redzimska, prezydent miasta Janusz Stankowiak, dyrektor PCPR Bartosz Szadokierski, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie Aniela Gila oraz przedstawiciele Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA” (NSZZ „Solidarność” i Związku Branży Chemików).

– Gratuluję, że potraficie trwać w organizacji, która jest dla was niezwykle ważna. To miejsce gdzie możecie wzajemnie się wspierać, pomagać i szukać rozwiązań. Chciałabym zadeklarować że możecie zawsze liczyć na starogardzki samorząd. Wiele barier, które są na terenie miasta udało się pokonać ale zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze dużo przed nami. Życzę przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i tego abyśmy spotkali się na 100-lecie waszego związku – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.

Na wniosek Koła i uchwałą Zarządu Głównego PZN w Warszawie dwóm członkom starogardzkiego Koła przyznano Honorowe Odznaki Polskiego Związku Niewidomych. Złotą odznakę otrzymał Janusz Wałaszewski, brązową Jerzy Stypa. Legitymację Członka Nadzwyczajnego wręczono Marii Tomana.
Wyróżnienia za pracę na rzecz Koła odebrali również Agnieszka Zube, Józef Rydlewski, Hanna Wolent oraz Teresa Zdrojewska.

Odczytano sprawozdanie z działalności Koła w czasie ostatnich dwóch kadencji a o swoim 32-letnim członkostwie w związku opowiedziała Wiesława Hiller.

Spotkanie umilił występ artystyczny Zespołu Folklorystycznego Rokocinianki. Na zakończenie na salę wjechał jubileuszowy tort.

Fot: Magdalena Nowak

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl