Kolejny krok w stronę obwodnicy Starogardu

Komisja Oceniająca Przedsięwzięcia Inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie przyjął Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego z rekomendacją wariantu V.

W piątek, 4 grudnia br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Centrala w Warszawie zaprosiła przedstawicieli władz samorządowych miasta Starogard, Gminy i Powiatu na wirtualne spotkanie Komisji Oceniającej Przedsięwzięcia Inwestycyjne (KOPI).

Wirtualne posiedzenie Komisji Oceniającej Przedsięwzięcia Inwestycyjne GDDKiA odbyło się 4 grudnia 2020 r.

Tematem spotkania była prezentacja dokumentu STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w celu jego zatwierdzenia. Projektanci przedstawili zaproszonym gościom z różnych branż szczegółowe przebiegi, parametry techniczne, propozycje węzłów oraz długość dróg wszystkich 5 wariantów podstawowych i wariantu V starogardzkiej obwodnicy. Omówiono plany sytuacyjne, wododziały i rozwiązania mostowe. Po długiej dyskusji, ostatecznie GDDKiA przyjęła dokument z rekomendacją wariantu V.

Następstwem tej decyzji będzie kolejny etap, polegający na uszczegółowieniu projektu starogardzkiej obwodnicy i rozpoczęciu procedury środowiskowej.

W spotkaniu ze strony miasta uczestniczyli prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, ze strony Gminy Starogard wójt Magdalena Forc–Chrerek oraz naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Tomasz Sabiniarz. Starostę Starogadzkiego reprezentował dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Dariusz Kurzyński.

wariant V przebiegu obwodnicy