Kolejni nauczyciele awansują

Do grona czternastu nauczycieli mianowanych w lipcu br., dołączyły dwie nauczycielki: Justyna Gort z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Mariola Zdziech z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

24 listopada 2016 roku prezydent miasta Janusza Stankowiak wręczył Justynie Grot i Marioli Zdziech stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy poprzedzony był egzaminem, który nauczycielki zdały 19 listopada. Wcześniej odbyły staż zawodowy w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, a bezpośrednio przed odebraniem decyzji o awansie, złożyły ślubowanie. Zapewniły, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów i własną oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Gratulujemy!