Kolejni mali rowerzyści

Prawie wszyscy z 40 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gdańskim, którzy tuż przed zakończeniem roku szkolnego przystąpili do egzaminu na kartę rowerową zdali go pozytywnie. Ich umiejętności oceniała funkcjonariuszka policji.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy przeprowadza się zazwyczaj w szkołach. Podzielone są one na dwa etapy. W pierwszej części mali cykliści muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test. Drugą część stanowi natomiast sprawdzian umiejętności praktycznych. Dzieci muszą sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry oraz pamiętać o obowiązujących przepisach.

Za zorganizowanie przeszkolenia i wydanie karty rowerowej odpowiedzialni są dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wymagana jest również pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Starogardzcy policjanci od wielu lat uczestniczą w egzaminach na kartę rowerową. Propagują bezpieczną i rozważną jazdę, kształtując pożądane postawy i nawyki, które w dorosłym życiu stanowić będą gwarancję bezpiecznego zachowania na drodze.