Kolejne wsparcie dla sportowców

W sumie kwotą 7 000 zł Miasto wsparło stowarzyszenia kultury fizycznej. Środki te przeznaczone zostaną na organizację turniejów i zawodów sportowych w 2021 r.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub SHUTO Starogard Gdański otrzymało wsparcie w kwocie 2 000 zł na zorganizowanie VI edycji SHUTO CUP, czyli Turnieju Karate Olimpijskiego. Udział weźmie w nim około 10 klubów z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które wystawią mniej więcej 200 zawodników, głównie w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Starogardzki Klub Karate SHUTO jako gospodarz wystawi około 60 zawodników. Znajdą się wśród nich zarówno zaawansowani, jak i początkujący mieszkańcy naszego miasta i okolic. W latach 2015 – 2019 klub organizował turnieje w Pączewie, kilkukrotnie w Zblewie, w Skórczu, a ostatnio, w grudniu 2019 r., w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim.

Umowę z prezydentem miasta podpisuje przedstawicielka Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub SHUTO Starogard Gdański.

2 000 zł, które mają wspomóc organizację zawodów sportowych Laser Run 2021 otrzymał Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMKA. Laser Run jest oryginalnym pomysłem UIPM (Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego). Łączy bieganie i strzelanie w dynamicznych wyścigach. Bieganie odbywa się w rundach 2×400 metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów. Wyścig zawiera też od dwóch do czterech rund strzelania z pistoletu laserowego z odległości 5 metrów. Zawodnicy muszą trafić cel 5 razy, zanim będą mogli biegać. Całkowita liczba trafień dla biegających wynosi 10, 15, 20, a całkowity dystans do pokonania to 800, 1200 lub 1600 metrów. W Starogardzie Gdańskim Laser Run odbędzie się już po raz trzeci. Udział w zawodach wziąć mogą osoby w wieku od 8 do 80 lat. W roku 2020 starogardzka rywalizacja przyciągnęła ponad 110 zawodników z całego województwa pomorskiego.

Od lewej: prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak i przedstawiciele UKS ÓSEMKA.

Na organizację w naszym mieście Pierwszego Integracyjnego Turnieju BOCCI Stowarzyszenie START-ON otrzymało wsparcie w kwocie 2 000 zł. Boccia jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin paraolimpijskich na świecie. Posiada walory rehabilitacyjno-sportowe. Wywodzi się od włoskiej gry w bule – bocce. Pierwszy raz rozgrywki boccia miały miejsce na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Dyscypliną paraolimpijską stały się od czasu olimpiady w Barcelonie w 1992 r. Pod wieloma względami gra jest podobna do pierwowzoru. Od bocce odróżniają ją jednak charakterystyczne zapisy regulaminowe: wprowadzenie buli na boisko odbywać się może w dowolny sposób: rzucenie, kopnięcie, sprzęt wspomagający np. rynny, pochylnie; pozycja ciała zawodnika nie jest określona: można stać lub siedzieć (wózek, krzesło); wprowadzanie buli na boisko może się odbywać z udziałem asystenta instruowanego przez gracza (np. o głębokim porażeniu mózgowym, bez kończyn); istnieje limit czasu przyznawany każdej stronie na rozegranie każdej rundy. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Organizując Pierwszy Integracyjny Turniej BOCCI w Starogardzie Gdańskim, założyciele Stowarzyszenia START-ON chcą podsumować sezon treningowy swoich zawodników i dać im możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi. W turnieju udział będą mogły wziąć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Rywalizacja odbywać się będzie w 3-osobowych zespołach.

Pamiątkowe zdjęcie tuż po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem START-ON

Klub Sportowy WBBF-WFF Polska otrzymał 1 000 zł wsparcia na zorganizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Fitness Gimnastyczno-Akrobatycznym Dzieci i Młodzieży WBBF-WFF FIT-KIDS 2021. To dobrze znane starogardzianom cykliczne wydarzenie sportowe rangi międzynarodowej, o charakterze otwartym. Za zgodą opiekunów prawnych, udział mogą wziąć w nim dzieci i młodzież od 4. do 18. roku życia, niezależnie od płci, czy narodowości. Zawody od lat cieszą się dużą frekwencją uczestników oraz publiczności. Uczestnicy indywidualnie lub grupowo prezentują 90 – 120-sekundowe, widowiskowe układy gimnastyki sportowej i akrobatycznej o dużym stopniu trudności. Obejmują one ćwiczenia solo lub w grupach, indywidualnie lub synchronicznie, z towarzyszeniem muzyki. Dopuszczalne jest wykorzystanie przyrządów gimnastycznych i wplatanie w układy gimnastyczno-akrobatyczne elementów artystycznych (taniec, stroje i przebrania, rekwizyty sceniczne). Dzieci i młodzież przygotowują się do zawodów podczas treningów w wymiarze nawet do 9 godzin tygodniowo pod okiem wykwalifikowanych trenerów akrobatyki sportowej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii są nominowani do reprezentowania Polski w Międzynarodowych Mistrzostwach Europy WFF-WBBF.

Umowę z prezydentem Starogardu Gdańskiego Januszem Stankowiakiem podpisuje prezes zarządu Klubu Sportowego WBBF-WFF Polska Wojciech Nadolski.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl