Kolejne wsparcie dla lokalnych inicjatyw

Kwotą 3000 zł wsparliśmy lokalną inicjatywę mieszkańców, dzięki której niepełnosprawne dzieci z naszego miasta wezmą udział w zajęciach sportowych.

24 maja, prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Oskarem Domkowskim, jednym z inicjatorów projektu, umowę na realizację zadania. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do aktywnego trybu życia, stworzenie postawy sportowca oraz pokazanie zasad rywalizacji fair play. Dzięki otrzymanym z miasta pieniądzom zorganizowane zostaną treningi sportowe ukierunkowane na rozwój ruchowy dzieci z niepełnosprawnością. Treningi będą kontynuacją wcześniejszego projektu. W pierwszych zajęciach udział wzięło 11 osób w różnym stopniu niepełnosprawności. Korzyści jakie niosą, są dla najmłodszych ogromne. Integracja i nauka umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie odpowiednich nawyków aktywnego trybu życia, rozwój pewności siebie a także poznawanie zasad piłki nożnej oraz rozwój pasji do sportu, to tylko niektóre z nich. W organizację projektu zaangażowany jest Klub Sportowy KP Starogard.

Oskar Domkowski, inicjator projektu.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl