Kolejne posiedzenie Rady Seniorów

11 października w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych, Tadeusz Błędzki.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam, który od września został powołany przez Marszałka Województwa Pomorskiego na członka Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej drugiej kadencji na lata 2021-2025.
Rada Seniorów, na czele z przewodniczącym, jednogłośnie podjęła dyskusję odnośnie wystosowania do Prezydenta Miasta apelu w sprawie powołania na terenie miasta Klubu Seniora+.
Sekretarz Rady, Jan Brdak opowiedział o działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w okresie pandemii.

Przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urszula Ossowska podsumowała 3-letnią działalność Dziennego Domu Senior +.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością i Seniorów, Ewa Życzyńska odczytała, przygotowaną przez Annę Sprengel, kierownik Osiedlowego Domu Kultury, informację o działalności spółdzielczych domów klubów seniora.

Na zakończenie członkowie Rady złożyli na ręce przewodniczącego propozycje tematów, które zostaną ujęte w planie pracy Rady na 2022 r.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl