Kolejne pieniądze z rządowego funduszu dla Miasta. Prawie 2,8 mln zł na budowę dróg

Rok 2022 kończy się kolejnym sukcesem finansowym Miasta. Starogard Gdański otrzymał 950 tys. zł dofinansowania na budowę ulic Kopicza i ponad 1,8 mln zł na budowę ulicę Kryzana. Pieniądze przyznał Miastu Wojewoda Pomorski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowo wybudowna ulica Kryzana w Starogardzie Gdańśkim z 1,8 mln dofinasowania z RFRD

Od początku grudnia 2022 roku mieszkańcy mogą jeździć nowo wyremontowaną ulicą Kryzana. Jej budowa kosztowała ok. 4,5 mln zł. Blisko połowę ponad 1,8 mln zł zrekompensuje Miastu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W czwartek 29 grudnia br. Miasto podpisało umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinasowanie tej ulicy i planowanej na rok 2023 budowy ulicy Kopicza. Przyszłoroczna inwestycja, której koszt oszacowano na 1,9 mln zł, podobnie jak ul. Kryzana otrzymała 50% dofinasowania, czyli 950 tys. zł. Razem miasto otrzymało blisko 2,8 mln zł dofinasowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Można powiedzieć, że Miasto dostało noworoczny prezent. Kolejne pieniądze z rządowego funduszu trafią do miejskiego budżetu, co oczywiście bardzo nas cieszy. Na pewno ucieszy też mieszkańców ulicy Kopicza, którą wybudujemy w 2023 roku. Budowę planujemy rozpocząć w kwietniu i skończyć do końca roku – informuje wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Budowa ul. Kopicza

Planowana do budowy w 2023 roku ulica Kopicza z 950 tys, zł dofinasowania z RFRD

Celem obu dofinasowanych przedsięwzięć inwestycyjnych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku budowy ulicy Kopicza szczególny nacisk Miasto położyło na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Początek robót planuje się na skrzyżowaniu z ul. Balewskiego, koniec natomiast na skrzyżowaniu z ul. Jacobsonów, czyli na odcinku, na którym obecnie jest droga gruntowa. Długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi ok. 300 metrów. Prace obejmą budowę jezdni drogi, przebudowę i budowę skrzyżowań z ulicami Balewskiego, dr. Schwabe i Jacobsonów, przebudowę i budowę zjazdów oraz budowę i przebudowę istniejących chodników o szerokości 1,25-3,5 m w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Pojawią się też nowe miejsca postojowe. Wyregulowane i uzupełnione zostaną pobocza, a przejścia dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zostaną wyniesione. Wykonawca przebuduje układ odprowadzający wody opadowe z drogi, z włączeniem go do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zainstaluje nowe oświetlenie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym planowane jest też wprowadzenie na tej ulicy ograniczenia prędkości do 30 km/h.