Kolejne nauczycielki z awansem zawodowym

Agnieszka Błazikowska, Anna Kempińska, Agnieszka Kamrowska oraz Marta Bernacka 22 grudnia odebrały z rąk prezydenta Janusza Stankowiaka akt potwierdzający awans zawodowy. Dołączyły tym samym do grona nauczycieli mianowanych.

Marta Bernacka jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowek Nr 2, Anna Kempińska w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Agnieszka Kamrowska w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 5, a Agnieszka Błazikowska w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 10.

Przed wręczeniem aktu mianowania nauczycielki w obecności prezydenta miasta oraz dyrektorów placówek,w których pracują złożyły uroczyste ślubowanie. Zapewniły, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów i własną oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Fot. Małgorzata Rogala

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl