Kolejne nauczycielki z awansem

Magdalena Miloch i Monika Wałaszewska 5 czerwca odebrały z rąk Prezydenta Miasta Starogard Gdański akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy poprzedzony był odbyciem stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zdaniem egzaminu oraz złożeniem ślubowania przed prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem. Nauczycielki zapewniły w nim, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów oraz własną, a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Magdalena Miloch uczy wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – Pracuję w szkole od 9 lat. Nauczycielką w-fu chciałam zostać od najmłodszych lat. Skłonili mnie do tego nauczyciele, którzy zawsze mnie wspierali. Do dzisiaj ci ludzie są moimi przyjaciółmi – mówiła pani Magda.

Akt mianowania odbiera Magdalena Miloch.

Monika Wałaszewska jest nauczycielką języka polskiego oraz logopedą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. – Śmiało mogę powiedzieć, że mój zawód to moja pasja. Wybrałam go, ponieważ praca z dziećmi i młodzieżą daje mi dużo satysfakcji. Nie można jej z niczym porównać. Każda lekcja jest inna, każdy uczeń, każda klasa. W tym zawodzie nie ma czasu na rutynę i nudę – powiedziała Monika Wałaszewska.

Pani Monika w 2012 r. ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dwa lata później, również nie UMK, ukończyła podyplomowe studia z zakresu logopedii. Pracuje w obu profesjach. Nauczycielką jest od 7 lat.

Monika Wałaszewska odbiera akt mianowania.

Dlaczego wybrała taki zawód? – Miłością do książek zaraził mnie mój tato. Poza tym uważam, że zanim zaczniemy być obywatelami świata i poznawać inne języki, warto nauczyć się naszego własnego – stwierdziła.

W dniu nadania awansu zawodowego nauczycielkom pogratulował nie tylko Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, ale też naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Agnieszka Buczyńska oraz dyrektorzy szkół, w których uczą. Magdalenie Miloch p.o. dyrektora PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Danuta Pawlisch, a Monice Wałaszewskiej dyrektor PSP Nr 6 Ryszard Hapoński.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl