Kolejne domostwa w Starogardzie przyłączone do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Miasto zakończyło budowę nowoczesnej kanalizacji sanitarnej na odcinku od siedziby Oczyszczalni ścieków do osiedla przy Stadzie Ogierów. Inwestycja pozwoliła mieszkańcom na likwidację bezodpływowych zbiorników i przyłączenie się do miejskiej kanalizacji.

– Mieszkańcy tej części miasta od lat borykali się z problemem tzw. szamb. Wiele z nich było już w bardzo złym stanie. Miasto postarało się więc o środki zewnętrzne na zmianę systemu.  To pozwoliło poprawić jakość i komfort życia mieszkańców. Przyczyniło się też do znacznej poprawy ochrony środowiska – powiedział zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

W ramach inwestycji powstał kolektor sanitarny grawitacyjny i tłoczny oraz 3 lokalne przepompownie ścieków sanitarnych, dzięki którym ścieki z obszarów okalających Stado Ogierów i terenów samego Stada odprowadzane będą do starogardzkiej oczyszczalni. Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Star-Wik przybyło 71 odbiorców, którzy przyłączyli się bezpośrednio do miejskiej sieci.

—Dla mieszkańców podłączenie do miejskiej kanalizacji wiąże się z dużo mniejszymi kosztami niż opłaty za wywóz ścieków, dlatego ta inwestycja jest tak ważna dla nich — wyjaśniła prezes Star-Wik-u Joanna Myślińska.

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł. Miasto z własnych środków dopłaciło 37 %, czyli ok. 1,15 mln. zł. Pozostałą kwotę pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Projektu Polski Ład w kwocie ok. 2 mln zł.