Kolejne bariery zlikwidowane

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim wyremontował piwnicę, dostosowując jej pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu domownicy ŚDS będą mieli nową pracownię ceramiki i miejsce do intensywnej rehabilitacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim od 2020 roku konsekwentnie likwiduje bariery architektoniczne w budynku przy ul. Pelplińskiej.  Dzięki temu zwiększa dostępność i funkcjonalność ośrodka dla jego użytkowników. Zakres prac określa  projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych ŚDS przy ul. Pelplińskiej 3”. W 2020 roku wybudowana została  m.in. winda i klatka schodowa, które ułatwiły podopiecznym Domu (tj. osobom niepełnosprawnym ze specjalnymi potrzebami) swobodne poruszanie się pomiędzy piętrami budynku.

Kolejnym punktem  tego samego projektu była modernizacja piwnicy. W 2021 roku, po remoncie, ŚDS uzyskał dwa dodatkowe pomieszczenia, które przeznaczył do zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych, a także treningów terapeutycznych. Pomieszczenia wyposażone zostały w natrysk pozbawiony barier poziomych, pralkę automatyczną, uchwyty i poręcze, siedzisko kąpielowe i sygnalizację przyzywową.

Pracownia ceramiczna jako miejsce kształcenia dodatkowych umiejętności osób z niepełnosprawnościami w ŚDS w Starogardzie Gd.

– Bardzo się cieszymy z dodatkowych dwóch pomieszczeń, które wykorzystamy do terapii, rehabilitacji i aktywizacji domowników. W jednym z nich urządziliśmy długo wyczekiwaną przez społeczność ŚDS pracownię ceramiki. Drugie pomieszczenie zamieniliśmy w gabinet rehabilitacji, który wyposażyliśmy m.in. w urządzenia do wodnego masażu wirowego kończyn górnych oraz dolnych, kabinę UGUL wraz z osprzętem, bieżnie, rotor kończyn górnych oraz dolnych, orbitrek i podnośnik dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnia dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.

Likwidacja barier oraz modernizacja pomieszczeń poza zwiększeniem funkcjonalności obiektu pozwoliła ośrodkowi poszerzyć i polepszyć dotychczasową ofertę usprawniania osób przebywających w ŚDS, w tym osób ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sala przeznaczona do rehabilitacji domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gd.

– Bardzo potrzebowaliśmy tej modernizacji i na pewno na niej nie poprzestajemy. Mamy swoje plany na ten rok, ale w tej chwili przyznaję, że nie możemy się doczekać, by rozpocząć dodatkowe zajęcia z naszymi domownikami w nowych pracowniach – spuentowała dyrektor ŚDS.

Remont pomieszczeń piwnicznych w ŚDS przy ul. Pelplińskiej kosztował 130 tys. złotych. Całość została sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

fot. Środowiskowy Dom Samopomocy

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl