Kolejna edycja wycieczek edukacyjnych

Od początku marca trwa kolejna edycja wycieczek edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, cyfrowe, innowacyjność i kreatywność u uczniów starogardzkich szkół podstawowych, organizowanych w ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wzorem roku ubiegłego, uczniowie obecnych klas szóstych szkół podstawowych z terenu Starogardu Gdańskiego mają możliwość nieodpłatnego wzięcia udziału w jednodniowych wyjazdach, na których poszerzają swoją wiedzę, w trakcie licznych warsztatów edukacyjnych.

Głównym celem wyjazdu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów, zwłaszcza w naukach ścisłych, a także kształtowanie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia nowych projektów oraz nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się m. in.: sprzętem elektronicznym i laboratoryjnym, jak i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Podczas wycieczek dzieci uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, na których największy nacisk położony jest na osobiste zaangażowanie uczestników – ich pracę zarówno samodzielną, jak i w grupie. Zajęcia odbywają się w trzech blokach tematycznych w specjalnie zaadaptowanych pracowniach. Uczniowie samodzielnie wykonują eksperymenty, przeprowadzają doświadczenia, zapoznają się z programami komputerowymi, a także uczą się podstaw programowania.

Wycieczki są doskonałym uzupełnieniem zajęć prowadzonych w poszczególnych szkołach. Wiedza, która przekazywana jest podczas wyjazdów i umiejętności, które zdobywają dzieci podczas warsztatów, na pewno zaprocentują w przyszłości i pozwolą lepiej wybrać kierunek kształcenia na kolejnych szczeblach nauki. Wycieczki potrwają do połowy maja br.

Wyjazdy organizowane są do Stacji dobrego czasu w Tczewie. Organizatorem jest biuro podróży TimeTour z Gdańska.

Tak było podczas dotychczasowych wyjazdów: