Kociewia czar. Czyli kreowanie i rozwój lokalnej gospodarki turystycznej

Na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu  24 października br. w rulewskim Pałacu Hanza, spotkają się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką. Celem konferencji jest wspólne podzielenie się branżowymi doświadczeniami.

Akcja wpisuje się w cykl lokalnych forów turystyki, które od wiosny odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w jego najważniejszych turystycznie obszarach.

Wspólna Inicjatywa lokalnych organizacji turystycznych, samorządów, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego ma służyć zarówno wymianie poglądów, jak i konstruktywnej dyskusji uwzględniającej opinie i potrzeby zainteresowanych rozwojem turystyki. Patronat nad cyklem wydarzeń objął Piotr Całbecki – Marszałek Województwa.

Spotkanie jest dedykowane osobom zainteresowanym rozwojem turystyki, przedstawicielom: branży turystycznej (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne), samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się tworzeniem produktu turystycznego – informuje Iwona Karolewska, Sekretarz Powiatu Świeckiego – Zaproszenia kierujemy głównie do podmiotów z terenu naszego powiatu, ale są też zaproszeni spoza jego terenu – przedstawiciele z województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji i wystąpień zaproszonych prelegentów. Tematem wiodącym będzie współpraca wielopodmiotowa w zakresie kreowania i rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnej organizacji turystycznej.

Celem głównym projektu jest promocja Kociewia Świeckiego (powiatu świeckiego) w oparciu o walory i produkty turystyczne oferowane przez różne podmioty – podkreśla Piotr Kończewski, dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE – To również okazja na zaprezentowanie dotychczasowych działań naszej organizacji, szczególnie w tej części Kociewia.

Włodarze powiatu wraz z LOT KOCIEWIE zgodnie twierdzą, że Powiat Świecki to jedne z jaśniejszych punktów turystycznej marki województwa kujawsko-pomorskiego „Konstelacje dobrych miejsc”. Atrakcje turystyczne tej części Kociewia stanowią kanon atrakcji wojewódzkich i umożliwiają tworzenie markowego produktu sieciowego.

Zainteresowane konferencją osoby organizatorzy odsyłają do strony internetowej: www.forum.kociewie.eu – tam znaleźć można więcej informacji o Kociewskim Forum Turystyki oraz dokonać rejestracji poprzez specjalny formularz. Zapisać można się również wysyłając maila na adres: forum@kociewie.eu – lista otwarta jest do 17 października.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl