„KOCHAJ i wymagaj” – starogardzkie rodziny doskonalą umiejętności wychowawcze w Płaczewie

Wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla 4 starogardzkich rodzin pod nazwą „KOCHAJ i wymagaj” to intensywny czas, w którym rodziny otrzymują wskazówki jak wzmocnić oraz poprawić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców. Propagowane jest wychowywanie bez przemocy.

Coraz częściej zaobserwować możma, że dzieci i rodzice dużo czasu spędzają oddzielnie. Celem warsztatów jest ukazanie wartości, jakie niesie ze sobą bycie razem. Dziecko dostrzega twórczy potencjał swoich rodziców, a przy tym udział w proponowanych formach spędzania czasu wolnego dostarcza wszystkim dużo radości i wpływa na poprawę relacji, więzi i dobrych emocji w rodzinie. Warsztaty pokazują rodzicom m.in. metody komunikacji z dzieckiem w oparciu o hasło „co zamiast agresji, co zamiast kar”, co robić, aby stać się pomocnym w rozwoju i wzrastaniu osobistym własnego dziecka.

– Warsztaty są jednym z działań, które realizuje w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „RAZEM – STOP przemocy” – informuje Urszula Ossowska dyrektor MOPS. Projekt ten jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich: „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej” (2018 r.), „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” (2017 r.). Projekty to efekt wygranych konkursów, do których przystępuje MOPS, ogłaszanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Dzieci podczas zajęć z plastykiem Józefem Olszynką.

– Na miejsce warsztatów wybraliśmy Ośrodek Wypoczynkowy w pobliskim Płaczewie, gdyż bezpośredni beneficjenci zajęć (a jest ich łącznie 25) musieli zorganizować dojazd we własnym zakresie – prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” Dorota Dorau. Organizatorzy, czyli MOPS i Stowarzyszenie „Można Inaczej” pokrywają koszty zakwaterowania w domkach w dniach 17 – 20 sierpnia (każda rodzina w osobnym domku), zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć, wyżywienia (śniadania, obiadokolacje, ognisko, owoce), ubezpieczenia uczestników i kadry, zatrudnienie opiekunów rodziny i instruktorów do realizacji programu terapeutyczno-integracyjnego.

– Rodzice otrzymują zadania do wykonania, które są podpowiedzią jak spędzić czas w harmonii z dzieckiem i samym sobą – mówią prowadzący zajęcia. – Poprzez naukę, terapię i zabawę rodzice odkrywają siebie na nowo, a jednocześnie poznają lepiej swoje dzieci, odkrywają ich talenty oraz ogromne twórcze możliwości. To czas, w którym wszyscy się rozwijamy i doświadczamy pięknych wartości, które są bardzo głęboko skrywane zarówno w dorosłych, jak też w dzieciach. Jesteśmy tu po to, aby otworzyć naszych podopiecznych na siebie i na dobro – dodają prowadzący.

– Dzieci są bardzo zadowolone, a my – rodzice jeszcze bardziej. Taki projekt to znowu coś nowego, co robi MOPS. Dostajemy tu ogromne wsparcie od prowadzących, a przez to wiarę, że możemy coś w nas i w naszych rodzinach zmienić, ulepszyć – wypowiadają się uczestnicy warsztatów. Czujemy się wyróżnieni pobytem tutaj. Mimo, że to czas intensywnej pracy nad sobą, dużo wymagających zajęć, są to wspaniałe dni dla wszystkich. Panuje wspaniała atmosfera, pełna radości, szacunku i partnerstwa – dodają rodzice.

Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej