Kluby sportowe otrzymają 730 tys. zł. Pieniądze na sport podzielone

15 klubów sportowych otrzyma w tym roku 670 tys. zł na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży. Dodatkowe 60 tys. zł podzielono na działania promujące zdrowy styl życia, zawody sportowe i organizację turniejów. To wynik tegorocznego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do konkursu przystąpiło 15 organizacji, które złożyły łącznie 28 wniosków o dotację na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. Formalnie i merytorycznie wszystkie wnioski Komisja oceniła pozytywnie. Ostatecznie dotację uzyskało 25 ofert.
Z kwoty 730 tys. zł, zaplanowanej w budżecie na sport – 10 tys. zł przeznaczono na działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, 20 tys. zł na zawody i turnieje sportowe, a 670 tys. zł podzielono pomiędzy kluby i stowarzyszenia na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży. Dodatkowe 30 tys. zł otrzymał Klub Sportowy „Beniaminek 03” na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior.

Zgodnie z przyjętą w 2016 roku zasadą podziału pieniędzy ze względu na dyscyplinę sportową podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej środków przeznaczono na rozwój: piłki nożnej – 335 tys. zł, następnie koszykówki – 107 tys. zł, piłki siatkowej – 73 tys. zł, sportów walki – 54 tys. zł, pływania i pięcioboju – 30 tys. zł, akrobatyki – 27 tys. zł, piłki ręcznej – 15 tys. zł, lekkoatletyki – 13 tys. zł, strzelania – 10 tys. zł i tenisa stołowego – 6 tys. zł

Dla przypomnienia pieniądze na sport w Starogardzie dzielone są na podstawie wag (kryteriów), które w 2015 roku wypracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie poddawane są osiągnięcia sportowe, liczba zawodników trenujących w klubie, wkład własny oraz kosztowność dyscypliny.

Przedstawiciele klubów sportowych w czwartek 16 lutego odebrali symboliczne potwierdzenia przyznanych dotacji. Prezydent podziękował im za przyjęcie proponowanych pieniędzy. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że to nie są wystarczające środki na rozwój sportu w mieście. – Tym bardziej doceniam starania wszystkich klubów, aby dzieci i młodzież mogły trenować ich ukochane dyscypliny sportu – powiedział Janusz Stankowiak – Możecie dalej liczyć na naszą pomoc – dodał. – Będziemy Was wspierać na tyle, na ile jest to możliwe w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy również od sponsorów.

Pełny podział środków na sport znajduje się w załączniku: zarządzenie dotacje na sport

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl