KATARZYNKA z małym grantem

Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw. św. Katarzyny KATARZYNKA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim otrzymało mały grant w kwocie 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc biednym i bezdomnym”.

To finansowe wsparcie KATARZYNKA wykorzysta na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans. Musi to zrobić do 12 czerwca 2018 r.

30 marca przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw. św. Katarzyny prezes zarządu, radny parafii pw. św. Katarzyny Tomasz Dróżkowski oraz członek zarządu, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny ks. Dariusz Nenca podpisali w Urzędzie Miasta stosowną umowę.

Fot. Małgorzata Rogala

Podpisanie umowy: od lewej: Marek Gawlik (radny parafii pw. św. Katarzyny), Tomasz Dróżkowski (prezes zarządu KATARZYNKI, radny parafii), ks. Dariusz Nenca (członek zarządu KATARZYNKI, proboszcz parafiiI).

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl