Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

I.
1) rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2015 r.
2) zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.
3) ferie zimowe w województwie pomorskim: 15 – 28 lutego 2016 r.
4) wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.
5) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2016 r.

II. Terminy sprawdzianów i egzaminów kończących naukę

1) sprawdzian klas VI szkoły podstawowej: 5 kwietnia 2016 r.
2) egzamin klas III gimnazjum:
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r.,
(dodatkowy termin egzaminu – 1 czerwca 2016 r.),
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r.,
(dodatkowy termin egzaminu – 2 czerwca 2016 r.),
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r.,
(dodatkowy termin egzaminu – 3 czerwca 2016 r.).

III. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych ustalone przez poszczególne szkoły:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1: 4 i 5 stycznia 2016 r., 5 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r., 1 czerwca 2016 r.

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2: 4 i 5 stycznia 2016 r., 5 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r., 3 czerwca 2016 r.

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3: 18 grudnia 2015 r., 4 i 5 stycznia 2016 r., 5 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi: 2 grudnia 2015 r., 4 i 5 stycznia 2016 r., 5 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

5) Zespół Szkół Publicznych:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6: 4 i 5 stycznia 2016 r., 5 i 20 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.
b) Publiczne Gimnazjum Nr 4: 4 i 5 stycznia 2016 r., 5, 18, 19 i 20 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

6) Publiczne Gimnazjum Nr 1: 4 i 5 stycznia 2016 r., 18, 19 i 20 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

7) Publiczne Gimnazjum Nr 2: 4 i 5 stycznia 2016 r., 18, 19 i 20 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

8) Publiczne Gimnazjum Nr 3: 2 listopada 2015 r., 4 i 5 stycznia 2016 r., 18, 19 i 20 kwietnia 2016 r., 2 i 27 maja 2016 r.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl