Jesteś w społeczności lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie bądź ze sprzężoną niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do zapoznania się z ofertą dziennych ośrodków wsparcia funkcjonujących w jego strukturach.

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Starogardzie Gdańskim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie się i integrację społeczną. Podstawą działania takich domów jest organizowanie terapii mającej prowadzić do aktywizacji życiowej, społecznej, a także zawodowej w oparciu o współpracę z rodziną oraz lokalną społecznością.

Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS oferują interesujące zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 17:00.

Szczegółowe informacje na temat oferty oraz procedury przyjęcia uczestnika zajęć w ŚDS uzyskać można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pod numerem telefonu (58) 562-09-48. Informacji udziela pani Aleksandra Formela. Można także zgłosić się bezpośrednio do dziennych ośrodków wsparcia przy Al. Jana Pawła II 5 (w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6), przy Al. Jana Pawła II 6 (budynek sąsiadujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz przy ul. Pelplińskiej 3.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl