Jesteś w konflikcie? Spróbuj mediacji

Jak odnaleźć się w sytuacji konfliktowej? Czy można znaleźć sposób na sprawne zakończenie toczącej się sprawy karnej? Czy spór sądowy jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu? Jeśli któryś z powyższych problemów jest Ci bliski, jesteś stroną konfliktu lub masz potrzebę uregulowania spraw rodzinnych (alimenty, kontakty), możesz uzyskać wsparcie. Spotkaj się z mediatorem w starogardzkim Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny.

Od 1 kwietnia 2019 roku Gmina Miejska Starogard Gdański wraz z partnerami realizuje projekt Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Szeroko pojęte wsparcie dla rodzin, które oferuje SCWR, obejmuje również mediacje. W tym zakresie proponuje:

– indywidualne spotkania z Mediatorem – dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie SCWR na ul. Kościuszki 65

– warsztaty na temat „Sytuacje konfliktowe – co robić?” oraz „Sąd czy mediacje?” – po zebraniu odpowiedniej grupy.

Czym są mediacje? To jedna z nieinwazyjnych metod rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Podczas konsultacji z mediatorem warto przedyskutować nie tylko swój udział w mediacji, która jest przede wszystkim poufna i dobrowolna, ale w ogóle zastanowić się, jakie są możliwości rozwiązania sporu, w który jest się zaangażowanym. Często okazuje się, że sąd to naprawdę ostateczność, a problem można rozwiązać bez stresujących rozpraw, świadków i trudnych dokumentów.

Kiedy rozmowa z drugą osobą nie jest łatwa i przyjemna, trzeba zwracać szczególną uwagę na to, co i jak się mówi. Na warsztatach z mediatorem będzie okazja to poćwiczyć i sprawdzić, co działa, a czego lepiej unikać w rozmowie ze stroną sporu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Szczegółowy wykaz ulic znajdujących się w obszarze dostępny tutaj ulice

Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie czekaj, rozwiąż swój problem już dziś!

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Sylwia Ossowska tel. 881 200 480,
e-mail: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91