Jednolite zasady – szybka i skuteczna pomoc

Do kogo skierować osobę pokrzywdzoną? Do kogo zadzwonić w pierwszej kolejności? Gdzie i jakiego szukać wsparcia? Takie pytania najczęściej pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. Od 12 września uczestnicy Studium Osobistego Rozwoju (SOR) pracują nad ujednoliceniem zasad współpracy instytucji pomocowych w Starogardzie Gdańskim. Szukają też wspólnego mianownika dla norm postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci i rodzin w kryzysie. Wszystko po to, aby pomagać skuteczniej i szybciej. Wyniki tych warsztatów zaprezentują 21 listopada br. podczas konferencji pn. „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej.

Od 12 września do 7 listopada br. kuratorzy z Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz miejskich placówek oświatowych spotykają się regularnie co dwa tygodnie w Restauracji „Ogródek” i MOPS. Ich celem jest wzmocnić i usprawnić wewnętrzny system komunikacji, aby szybciej i skuteczniej pomagać pokrzywdzonym.

Spotkania uczestników Studium Osobistego Rozwoju (SOR) odbywają się w ramach projektu „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej”. Na jego realizację MOPS w Starogardzie Gdańskim uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Uczestnicy Studium Rozwoju Osobistego pracują nad ujednoliceniem zasad współpracy instytucji pomocowych

Wreszcie mamy okazję się poznać – mówi Dorota Dorau- prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”. – Do tej pory z niektórymi osobami znaliśmy się, często tylko z widzenia i nie zawsze wiedzieliśmy jakiej pomocy i wsparcia od kogo można konkretnie oczekiwać. Teraz lepiej wiemy, kto za co odpowiada, wymieniliśmy się kontaktami. To bardzo ważne i przydatne w naszych działaniach. Nie było wcześniej takich spotkań. Już po pierwszej sesji okazało się, jak bardzo jest to potrzebne – dodała.

Warsztaty grupy SOR odbywają się regularnie co dwa tygodnie od 12 września.

 Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, których moderatorem jest psycholog Barbara Liedtke-Kątnik.

– Spotykamy się po to, aby instytucje, które na co dzień zajmują się pomocą dzieciom krzywdzonym i rodzinom w kryzysie, zwarły szeregi i wypracowały optymalny model współpracy – powiedziała moderator. – Chodzi przede wszystkim o wypracowanie takich ścieżek postępowania i takiej komunikacji między instytucjami, aby zapewnić mieszkańcom miasta, a może i powiatu, szybką i efektywną pomoc w sytuacjach, które tego wymagają.

 – Zależy nam na znalezieniu wspólnego języka, abyśmy mogli pomagać innym i sobie nawzajem – powiedział Adam Zgoda – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Każda instytucja działała według własnych przepisów. Uzyskanie pomocy jednej jednostki od drugiej wymaga czasu, gdyż każde działanie ma swoje umocowanie w odpowiednich procedurach – tłumaczy Aleksandra Krzykowska-Bącal – kurator sądowy. – To oczywiście przekłada się na szybkość podejmowanych decyzji oraz współpracę. Właśnie to chcemy poprawić. Ujednolicić cały system. Przepisy nieustannie się zmieniają. Wspólny schemat działań pomocowych pozwoli nam działać szybciej, skuteczniej i efektywniej – dodaje kurator.

Podobnego zdania jest Jakub Mazurowski – Kierownik Pieczy i Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. – Społeczeństwu potrzebna jest świadomość, że pomoc dziecku pokrzywdzonemu lub w ogóle osobie pokrzywdzonej, to nie jest działanie tylko jednej jednostki, ale na to składa się wiele działań różnych instytucji. Najczęściej pomoc utożsamiana jest z MOPS-em lub PCPR-em. Specjaliści, którzy z racji wykonywanego zawodu pracują z dziećmi (np. nauczyciele, lekarze), nie znają przebiegu całej ścieżki, która wiedzie do rozwiązania ich problemu. Opracowanie graficzne, które ma być jednym z efektów naszej pracy, po pierwsze ma nam to uświadomić, po drugie – ułatwić poruszanie się po tym skomplikowanym obszarze pomocowym – powiedział Jakub Mazurowski.

Wyniki tych warsztatów zaprezentują 21 listopada br. podczas konferencji pn. „STOP krzywdzeniu – RAZEM można więcej.

– Chyba wszyscy oczekujemy po tych warsztatach nie tylko lepszej współpracy, ale przede wszystkim konkretnej wiedzy, gdzie i do kogo powinniśmy skierować osobę pokrzywdzoną, do kogo zadzwonić w pierwszej kolejności, jakiego szukać wsparcia w zależności od sytuacji kryzysowej. Nasza wiedza o tym, co po kolei  zadzieje się w danym przypadku, czy pojawi się policja, czy przyjdzie pracownik MOPS na rozmowę, pozwoli nam już na samym początku tej drogi, uspokoić osobę pokrzywdzoną czy rodzinę w kryzysie. Będziemy umieli im wytłumaczyć ścieżkę pomocową. Dzięki temu wzrośnie ich świadomość, bardziej zrozumieją też to, co się z nimi dzieje – dodała Marta Burnicka psycholog Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

Grupa SOR zamierza m.in. zawnioskować o wznowienie informatora „Gdzie szukać pomocy?”, na wzór takiego, jaki przed laty wydał Urząd Miasta. Ponadto złożyła do Starosty Starogardzkiego, Prezydenta Miasta, Komendanta Powiatowego Policji, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy wypracowane podczas warsztatów wnioski.

– Mimo wewnętrznych procedur każdej instytucji, organizacji, wypracowanie wspólnych zasad jest niezbędne do całościowego wsparcia dziecka krzywdzonego – dodaje prezes Stowarzyszenia Można Inaczej. – Po dotychczasowych spotkaniach wiemy, że dialog oparty na wzajemnym wspieraniu się jest możliwy i niezbędny, bo RAZEM możemy więcej.

Uczestnikom zależy, aby ujednolicenie zasad współpracy instytucji pomocowych  w Starogardzie Gdańskim przełożyło się na konkretną wiedzę, gdzie u kogo szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych, do kogo skierować osobę pokrzywdzoną lub  zadzwonić w pierwszej kolejności, aby pomoc była szybka i skuteczna..