Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i życia?

Podczas zabaw, wycieczek i zbliżających się wakacji zdarza się, że jesteśmy świadkami wypadku lub niestety sami zostajemy poszkodowani. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 uczniowie klas I-III, mieli okazję spotkać się ze Strażą Miejską i podczas pogadanki dowiedzieć się m.in. jak bronić się przed agresywnym psem czy też jak przestrzegać zasad porządku w mieście. Po zajęciach z pracownikami naszej Straży Miejskiej, dodatkowo uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji pierwszej pomocy. Pod kierunkiem nauczyciela i przy pomocy materiałów uzyskanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzieci uczyły się prawidłowego wzywania pomocy, układania ciała w pozycji bezpiecznej i czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl