Jak jeden dzień

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim Mariola Ałtyn obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. 25 lutego w imieniu prezydenta miasta podziękował i pogratulował jej wiceprezydent Maciej Kalinowski.

Dla Marioli Ałtyn wybór studiów pedagogicznych nie był przypadkiem, lecz dobrze przemyślanym krokiem. – Decyzję tę podjęłam w ostatniej klasie ogólniaka, ku zdziwieniu moich rodziców, ponieważ w mojej rodzinie nie było tradycji nauczycielskich, a moje starsze rodzeństwo kończyło studia na akademii medycznej. Nie żałuję swojego wyboru – powiedziała.

– Moja trzydziestoletnia droga zawodowa nie jest kręta. Po ukończeniu studiów na WSP w Bydgoszczy podjęłam pracę w PSP 2 na stanowisku nauczyciela, wtedy nauczania początkowego. Po przejściu na emeryturę poprzedniej pani dyrektor, trochę za jej namową, w 1996 r. po raz pierwszy przystąpiłam do konkursu na dyrektora szkoły i tak pełnię tę funkcję do dzisiaj – mówiła dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Od lewej: naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska, dyrektor PSP 2 Mariola Ałtyn, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Pani Mariola przyznała, że największym wyzwaniem w wykonywanej przez nią pracy jest umiejętność radzenia sobie w jej różnych obszarach. – Nie tak łatwo jest godzić sprawne działanie w administracyjno-biurowym, kadrowym, finansowym i dydaktyczno-wychowawczym obszarze zarządzania szkołą w kontekście częstych zmian regulacji i przepisów w systemie oświaty – stwierdziła.

Mimo wyzwań, wiele aspektów tej pracy sprawia pani dyrektor PSP 2 przyjemność. – Bardzo lubię lekcje z uczniami. Obserwowanie ich rozwoju, nabywanych przez nich wiadomości i umiejętności, ich sukcesów w różnych konkursach, daje poczucie satysfakcji, a często również dumy. Wielką radość sprawia mi także wspólne przeżywanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych, uśmiechy na twarzach uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Jest mi także miło, kiedy uczniowie po latach nie udają, że mnie nie znają – uśmiecha się Mariola Ałtyn.

– Pani Dyrektor, serdecznie gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. Domyślam się, że te trzydzieści lat minęło jak jeden dzień. Życzę dalszych sukcesów, poczucia satysfakcji wynikającej z dobrze wykonywanych obowiązków oraz jak najwięcej radości, którą niesie ze sobą praca pedagoga – powiedział zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl