Inwestycje pod lupą Rady Gospodarczej

Członkowie Rady Gospodarczej zapoznali się ze szczegółami wielomilionowych inwestycji planowanych w mieście w najbliższych latach. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 25 kwietnia w starogardzkim magistracie.

W poniedziałek, 28 lutego w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu 2019 roku. Członkowie zapoznali się z założeniami koncepcji budowy Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny oraz planami miasta związanymi z budową Centrum Kulturalnego Kociewie.

– Spośród 6 propozycji zwyciężyła koncepcja szczecińskiego biura projektowego, której autorem jest starogardzianin z pochodzenia Marcin Czyżewski. Centrum Sportowe ma powstać w miejscu dawnego hotelu Rekord na terenie Stadionu Miejskiego. Obiekt ma pełnić funkcje szkoleniowo-edukacyjne, muzealno-wystawiennicze i rekreacyjne – informował zastępca Prezydenta Miasta ds techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański zapoznała się z założeniami koncepcji budowy Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny

Odwołując się do plansz z wizualizacją przyszłego Centrum, omówił szczegóły zwycięskiej koncepcji, układ konstrukcyjny budynku, przeznaczenie poszczególnych kondygnacji i elementów architektonicznych. Zaznaczył, że wstępnie projektant oszacował koszt budowy  na ponad 10 mln zł.

– Ta cena na pewno wzrośnie, dlatego rozpoczniemy realizację tej inwestycji dopiero w momencie, gdy miasto będzie miało zabezpieczony sposób jej finansowania. Nie ukrywam, że liczymy tu na wsparcie z zewnątrz, głównie na dofinansowanie z Ministerstwa i programów rządowych. Jak tylko będziemy mieli środki, ogłosimy przetarg na wykonawcę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – poinformował wiceprezydent.

Mariusz Szwarc zwrócił uwagę, że ze względu na konieczność poszukiwania źródeł dofinansowania tego przedsięwzięcia, może lepiej byłoby dla miasta zrezygnować z ogłaszania przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. – Sporządzenie dokumentacji projektowej pozwoli realnie oszacować koszty budowy tego Centrum. Mając tę wiedzę, łatwiej będzie rozmawiać o zabezpieczeniu finansowym inwestycji i planach jej budowy – powiedział prezes firmy Broker.

Członkowie zgodzili się z uwagą Mariusza Szwarca i złożyli wniosek o zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim.

Centrum Kulturalne Kociewie – Rada Gospodarcza zapoznała się z projektem

Kolejną inwestycją, którą wiceprezydent omówił podczas spotkania Rady, było Centrum Kulturalne Kociewie. – Jego budowę planujemy na obrzeżach miasta, powyżej skrzyżowania ul. Skarszewskiej z ul. Druha Grzybka. Jesteśmy w posiadaniu koncepcji tego obiektu. Pierwotny koszt budowy szacowany na kwotę 30 mln zł, w obecnych realiach wzrostu cen materiałów budowlanych, jest mało realny. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z programu „Polski Ład” w kwocie 26 mln zł i do połowy maja jesteśmy zobowiązani ogłosić przetarg na wykonawcę tej inwestycji również w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przyznaję jednak, że założenia systemu finansowania z programu „Polski Ład” są dla inwestora i wykonawcy trudne z uwagi na system rozliczenia inwestycji. Dofinasowanie bowiem uruchomione będzie w dwóch transzach – po wykonaniu 50% zadania i na koniec realizacji inwestycji – powiedział Tadeusz Błędzki.

Członkowie Rady oświadczyli, że rozumieją, że te wielomilionowe zadania wymagają wsparcia z zewnątrz, a ich realizacja jest uzależniona od wielkości dotacji. Przy okazji zapytali o plany Miasta związane z nową perspektywą finansowania inwestycji ze środków unijnych. Tadeusz Błędzki wyjaśnił, że dofinansowanie z tych środków będzie możliwe za pośrednictwem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą miasto, powiat, gmina wiejska Starogard Gdański, a także Gminy Bobowi i Zblewo. O dofinansowanie ubiegać się będzie można w zakresie termomodernizacji, mobilności, rewitalizacji i rekreacji. – W kolejnym rozdaniu nie będzie pieniędzy na drogi miejskie i powiatowe. Tylko modernizacje dróg wojewódzkich mogą liczyć na dofinansowanie z Unii. Jednym z takich zadań ma być przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Gdańskiej– zaznaczył wiceprezydent.

Mariusz Szwarc zapytał o plany w sprawie modernizacji przejazdu kolejowego zarówno na ul. Skarszewskiej, jak i na Kochanki.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki podczas spotkania członków rady Gospodarczej 25 kwietnia br.

– Jeśli chodzi o przejazd na ul. Kochanki, jest już dokumentacja budowlana. Przejazd ma być bezkolizyjny drogą biegnącą dołem pod torami. Inwestorem zadania w 100% jest Kolej. W przypadku modernizacji przejazdu na ul. Skarszewskiej – stary przejazd zostanie zamknięty. Nowy poprowadzony będzie ul. Kolejową pod torami z wylotem na wysokości ul. Sadowej w bliskości firmy Lakmet. Modernizacja ma się rozpocząć wraz elektryfikacją linii kolejowej w 2023 roku – powiedział Tadeusz Błędzki.

Na zakończenie wiceprezydent przedstawił Radzie stan zaawansowania prac i planowany zakres robót na najbliższy czas na prowadzonych obecnie inwestycjach: przebudowie ulic i obiektów mostowych przy Młynach, kompleksowej budowie ulicy Kryzana oraz budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej z Pomorską. Wiceprezydent wspomniał też, że trwają prace nad planem miejscowym Starogard Gdański „2”. Od 20 kwietnia można zapoznać się z jego ustaleniami w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Dodał, że 11 maja o godz. 12:00 planowana jest debata w tej sprawie.

Kolejne spotkanie ustalono na 27 czerwca godz. 12:00

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl