I Ty zostań wolontariuszem

Wszyscy, którzy chcieliby bezinteresownie pomagać przebywającym w domach osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę, mogą wziąć udział w pilotażowym projekcie Lokalny Wolontariat Opiekuńczy.

Martin Luther King Jr. powiedział, że „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” Aby odpowiedź była pozytywna, warto pomagać, zwłaszcza tym, którzy pomocy potrzebują szczególnie. Przebywające w domach osoby niesamodzielne ze względu na wiek lub chorobę, z pewnością do nich należą. Pomóc można im zgłaszając się do pilotażowego projektu Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. Do wzięcia w nim udziału zapraszają Fundacja Agory razem z Fundacją Hospicyjną.

W wybranych miejscach powstać mają centra lokalnego wolontariatu opiekuńczego, działające przy ośrodkach pomocy społecznej, zespołach opieki długoterminowej, organizacjach pozarządowych lub parafiach. Oprócz osób niesamodzielnych, pomoc uzyskają także opiekunowie rodzinni.

Do udziału w projekcie zaproszone są organizacje i instytucje, które chcą stworzyć zespoły wolontariuszy opiekuńczych działające na rzecz lokalnych środowisk. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie przez instytucję/organizację osoby, która będzie koordynatorem wolontariatu oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: wolontariatlokalny@agora.pl do dnia 10 marca.

Planowanym terminem zakończenia projektu pilotażowego Lokalny Wolontariat Opiekuńczy jest czerwiec 2017 r. Udział w nim jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: http://wolontariatopiekunczy.pl/nasze-projekty/lokalny-wolontariat-opiekunczy.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl