Horyzont 2020

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza na „Pomorskie regionalne forum partnerów programu Horyzont 2020 i przyszłego Horyzont Europa”, które odbędzie się dnia 13 listopada w Gdańsku.

Regionalne forum partnerów będzie okazją do nawiązania współpracy wśród podmiotów w regionie dla realizacji projektów w obecnej oraz przyszłej perspektywie finansowej po 2020 roku. Podczas spotkania zorganizowane zostaną warsztaty oraz panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Komisji Europejskiej, a także Instytutu Fraunhofera.  Więcej informacji o forum partnerów Horyzontu 2020 i przyszłego programu Horyzont Europa na stronie http://ewt.pomorskie.eu

Kontakt: drrp@pomorskie.eu / tel. + 48 (58) 32 68 684

Program spotkania

9.30 – 10.00 Rejestracja (kawa)

10.00 – 10.05 Otwarcie spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego

10:05 – 10:15 Województwo pomorskie w H2020 – aktywność pomorskich beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (tbc)

10.15 – 10.45 Horyzont 2020 – ostatnie konkursy Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE w Warszawie

Horyzont Europa – przyszłość programu Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji KE (tbc)

10.45 – 11.05 Instytut Fraunhofera – doświadczenia i współpraca w H2020 Centrum Instytutu Fraunhofera w Brukseli

11.05 – 11.15

Pytania 11:15 – 11:45

Przerwa (kawa, kanapki)

11.45 – 13.00 Spotkania warsztatowe związane z doświadczeniami w programie Horyzont 2020:

Warsztat 1 – moderacja: QSAR Lab Sp. z o.o./ profil: biznes

Warsztat 2 – moderacja: Instytut Maszyn Przepływowych PAN/ profil: nauka

Warsztat 3 – moderacja: EEN Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”/ profil: MŚP

Warsztat 4 – moderacja: PICTEC/ profil: naukowo – badawczy

13.00 – 13.15 Podsumowanie spotkań warsztatowych i dyskusja

13:15 – 14:00 Spotkanie z nowymi podmiotami z regionu zainteresowanymi udziałem w programie H2020 oraz Horyzont Europa

14.00 – 15.00 Lunch